I Concurso de fotografía "Rincones de Olaibar/Olaibarko Txokoak"

viernes, 23 de agosto de 2013

La sociedad Arantxote, convoca el primer concurso de fotografía digital “Rincones de Olaibar”. Las bases son las siguientes:

PARTICIPANTES: El concurso está dirigido a cualquier persona de cualquier edad que resida o tenga relación con el valle de Olaibar. 
TEMÁTICA: Rincones diversos de Olaibar 
MODALIDAD: Fotografía digital en formato jpg.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: Dar a conocer los distintos rincones de nuestro valle y publicar un calendario con fotografías del mismo. El dinero recaudado con la venta de los calendarios será destinado a la rehabilitación de la Casa del Concejo de Enderiz. PRESENTACIÓN: Cada concursante podrá presentar tantas fotografías como desee y éstas deberán ser propias, no premiadas ni publicadas. Las fotografías se entregarán vía correo electrónico en la dirección enderitz@gmail.com Junto a la/s fotografía/s se señalará el nombre y apellido del autor, número de teléfono, correo electrónico y el lugar de la fotografía. 
PLAZOS: Las fotografías podrán enviarse desde el 24 de agosto hasta el 22 de septiembre, ambos inclusive. El 7 de septiembre, día del Valle de Olaibar, se expondrán las fotografías recibidas hasta la fecha (o una selección de las mismas). 
ELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: Las fotografías se elegirán por votación popular mediante el siguiente sistema: se colgarán en la página web www.enderitz.blogspot.com.es donde podrán ser votadas. El plazo para la votación será del 25 de septiembre al 9 de octubre. Cada persona podrá votar una sola vez. 
OBSERVACIONES: Con las 13 fotografías más votadas se editará un calendario de pared. El nombre del autor aparecerá junto a cada fotografía. Se notificará personalmente a los ganadores y se publicarán en la página web. Con la fotografía más votada se editará además un calendario de bolsillo. · La organización podrá realizar una exposición con las fotografías presentadas · El hecho de presentarse al concurso implica la total aceptación de estas bases 

Arantxote elkarteak “Olaibarko txokoak” lehenengo argazki digitalen lehiaketa antolatzen du ondoko oinarriekin: 

PARTE HARTZAILEAK: Lehiaketa Olaibar bailaran bizi den nahiz honekin erlazioa duen edozein adineko persona guztiei zuzenduta dago. 
GAIA: Olaibarko txoko ezberdinak 
MODALITATEA: Argazki digitala jpg formatuan 
DEIALDIAREN XEDEA: Gure baiarako txoko ezberdinak ezagutaraztea eta bertako argazkiekin egutegi bat argitaratzea. Egutegien salmentarekin lortutako dirua Enderitzeko Kontzejuko Etxea zaharberritzeko erabiliko da. 
AURKEZPENA: Partaide bakoitzak nahi duen argazki kopurua aurkeztu dezake. Hauek norberarenak izan behar dute, saritu edota argitaratu gabeak. Argazkiak posta elektronikoz bidaliko dira helbide elektroniko honetara: enderitz@gmail.com Argazkiekin batera egilearen izen-abizenak, teléfono zenbakia, posta elektronikoa eta argazkian agertzen den lekuaren izena bidaliko dira. 
EPEAK: Argazkiak abuztuaren 24tik irailaren 22ra bitarte bidali ahalko dira (biak barne). Olaibar bailarako eguean, irailaren 7an, ordurarte jasotako argazkien erakusketa izango da (edo aukeratutako batzuena). 
ARGAZKIEN AUKERAKETA: Argazkiak herri-bozketa bidez aukeratuko dira sistema honen bitartez: www.enderitz.blogspot.com.es helbidean zintzilikatuko dira eta bertan bozkatu ahalko da. Bozkatzeko epea irailaren 25etik urriaren 9ra bitarte izango da. Pertsona bakoitzak behin bozkatu ahalko du. 
OHARRAK: Bozka gehien jaso dituzten 13 argazkiekin paretako egutegi bat argitaratuko da. Argazki bakoitzean egilearen izena agertuko da. Egileei pertsonalki jakinaraziko zaie aukeratuak izan direla eta web orrian ere argitaratuko dira irabazleak. Bozka gehien jaso dituen argazkiarekin poltsikoko egutegi bat ere argitaratuko da · Antolatzaileek erakusketa bat egin ahal izango dute aurkeztutako argazkiekin · Lehiaketara parte hartzearekin balditza hauek onartutzat ematen dira

0 comentarios:

Quiénes somos

Mi foto
Este blog se ha organizado desde el Concejo de Enderitz con objeto de mejorar la comunicación entre sus vecinos.

Visitas

Archivo

  © Blogger template Cumulus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP